• dsb
  • dsb

Društvo študentov Brežice

Društvo študentov Brežice (ali krajše DŠB) je bilo ustanovljeno februarja 1995. Na praznik, 8. februar, se je v bivšem domu JLA zbralo deset najbolj zagretih študentov, ki so želeli spremeniti okolje v katerem živijo. V Brežice so želeli vnesti nekaj dogajanja, nekaj kar bi mlade povezalo in hkrati vzpodbudilo razvoj njihovih sposobnosti. In s tem istim ciljem društvo deluje še danes. Prostorsko deluje na področju občine Brežice, kjer je registriranih okoli 950 študentov. Delovanje sega na različna področja, od sociale in izobraževanja do kulture in športa. Več o DŠB → https://www.drustvo-dsb.si/