• studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem
  • studentska organizacija Univerze na Primorskem

Študentska organizacija Univerze na Primorskem

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem.

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju. Kulturni, izobraževalni, športni in drugi projekti so dostopni dijakom in študentom po subvencioniranih cenah, v okviru organizacije pa delujejo tudi Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS) in Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP).

Več na: www.soup.si // FB: SOU.na.Primorskem // IG: souprimorska